5.4 2011 se narodil na ranči třetí hřebeček po Pepsi Skippin Scotch. Jmenuje se Iron Skippin Scotch

001 002 003 004 005 006 007 008 009