Chovní hřebci

Připouštěcí podmínky

Klisny, jejíž hříbata nemohou být registrována v USA připouštěcí poplatek 4 000Kč. Klisny s registrací 10 000Kč. Záruka živého hříběte. Zasíláme i čerstvé, chlazené sperma, za 1000Kč+poštovné za každou dávku. Je možno klisnu u nás ustájit za poplatek 120Kč na den. Veterinární servis a další služby Vám rádi zařídíme na základě osobní dohody. Pomůžeme také i s regisrací klisen a hříbat.Na podrobnější informace volejte kdykoliv tel. 604384241.
Děkujeme za Váš zájem o náš chov.
Alice Machů

Pepsi Skippin Scotch

001

 


 

Bývalí hřebci

 

 

001

JGB Jackie Bee Quade

 

 

 

 

Colonel bar Cash